รับจัดตั้งนิติบุคคลฯ และ บริหารจัดการบ้านจัดสรร / อาคารชุด

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ

คุณจะได้อะไรที่

“แตกต่าง”

TEAM

สายตรง

เข้าถึงได้ตลอดเวลา ด้วยบริการตอบคำถาม อย่างใกล้ชิด

ช่างที่มีคุณวุฒิ

เพื่อดูแลให้ ทรัพย์สินใช้งานได้ดี และคงทนอยู่เสมอ

บริการที่รอบด้าน

ด้วยทีมวิศวกร บัญชี การเงิน และ กฎหมาย เฉพาะด้านให้คำปรึกษา

ทีมงานที่เข้าใจ

บ้านและคอนโดผู้อยู่อาศัย เป็นอย่างดี เพื่อบริหารงาน ให้ลูกบ้านอยู่อย่างมีความสุข

เป็นระบบ

มีขั้นตอนรายงานสรุป เป็นเอกสารชัดเจน ตรวจสอบย้อนหลังได้

ทำไม ต้อง ทริปเปิล เอสเตท ?

1

คุ้มค่า… ด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2

รวดเร็ว... มีศูนย์กลางติดต่อได้เสมอ พร้อมเจ้าหน้าสำรองเพื่อช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน

3

โปร่งใส... บริหารงานด้วยข้อมูลที่สม่ำเสมอ เพื่อการทำงานที่แม่นยำกว่า ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกบ้านได้

Clients